I Przegląd Pieśni Lasowiackich zgłoszenia do 20 czerwca

I Przegląd Pieśni Lasowiackich zgłoszenia do 20 czerwca

I PRZEGLĄD PIEŚNI LASOWIACKICH
w ramach III Festiwalu Kultury Lasowiackiej 2023

16 lipca 2023 r.
godz. 15.00.

park za Ośrodkiem Kultury w Grodzisku Dolnym

Konkurs skierowany jest do grup śpiewaczych, kapel i solistów z terenu województwa podkarpackiego. Głównym jego celem jest upowszechnianie ludowej tradycji wspólnego śpiewania i muzykowania oraz ocalenie od zapomnienia pieśni lasowiackich.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej informacji w regulaminie.

Wypełnione karty zgłoszenia i oświadczenia należy przesłać do dnia 20 czerwca 2023 r.
z dopiskiem „Przegląd Pieśni Lasowiackich” na adres Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym:
37-306 Grodzisko Dolne 332
tel. (17) 24 36 141
e-mail: gok@grodziskodolne.pl

Do pobrania: