O festiwalu

Festiwal Kultury Lasowiackiej to organizowane przez Województwo Podkarpackie wielotematyczne święto kultury ludowej Lasowiaków, czyli grupy etnograficznej żyjącej na terenach dawnej Puszczy Sandomierskiej, obecnie niemal w całości znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego.

Wydarzenia festiwalowe odbywają się w kilkunastu ośrodkach północnego Podkarpacia, w ciągu kilku intensywnych tygodni zapraszając zarówno mieszkańców jak i turystów do bliższego poznania charakterystycznych i unikatowych elementów lasowiackiej kultury, która choć dotycząca minionych wieków, wciąż zachwyca unikatową formą i wyjątkową energią.

Dziesiątki zaangażowanych w Festiwal podmiotów, organizacji, instytucji i firm a przede wszystkim indywidualnych osób – twórców i pasjonatów, dają gwarancję wysokiej jakości wydarzeń i inicjatyw festiwalowych, wśród których można znaleźć koncerty, jarmarki, pokazy, warsztaty, degustacje i wiele innych.

W działaniach sięgamy po tradycyjne formy jak i śmiało korzystamy z możliwości dzisiejszej techniki, zręcznie wplatając w kulturę ludową wątki współczesnej sztuki. Eksponujemy rzemiosło, z którego słynie lasowiacka ziemia: garncarstwo, zabawkarstwo, wikliniarstwo, maziarstwo, flisactwo i inne. Zanurzamy się w lasowiackich pieśniach i podrywamy do lasowiackich tańców, które z dumą prezentują pary odziane w charakterystyczne lniane i urzekające swą prostotą stroje.

Festiwal Kultury Lasowiackiej po raz pierwszy odbył się w 2021 r., wpisując się w nowe działania Samorządu Województwa Podkarpackiego związane z ochroną i popularyzacją kultury lasowiackiej jako ważnego elementu dziedzictwa i tożsamości regionu. Jego kontynuacja oparta jest na aktywności lokalnych podmiotów, które na co dzień podejmują szereg działań i inicjują przedsięwzięcia wychodzące naprzeciw potrzebie ocalenia i promowania dziedzictwa kulturowego Lasowiaków.